Welkom bij Stichting Het Centrum Internationaal

Letter to relations in Bdr.jpg

 

 

 

Omdat wij willen werken aan een wereld waarin vrede, veiligheid, gelijkwaardigheid, tolerantie, solidariteit en onderlinge respect centraal staan, hebben wij besloten hiertoe een bijdrage te leveren door het ontwikkelen en uitvoeren van een schoolproject voor kinderen met een verstandelijke beperking in Bahir Dar, Ethiopië.

Sinds 2007 actief

In 12 jaar al veel bereikt!

Twaalf jaar geleden hadden we niet kunnen bedenken dat het project in Ethiopië zo succesvol zou uitpakken. In 2007 zijn we gestart met ondersteuning aan een groepje van 7 kinderen met een verstandelijke beperking. Het Centrum Internationaal heeft zich de voorbije jaren gericht op voorlichting, ondersteuning van het onderwijs, het geven van cursussen en het bouwen van scholen. In 2018 is het derde schoolgebouw in gebruik genomen. Dit hebben we alleen kunnen doen met financiële steun van onze sponsors en de steun van de plaatselijke overheden in Ethiopië.